Patient_OA_Knee-1030x773

آرتروز

آرتروز ناشی از روند فرسودگی است که بطور طبیعی و بالا رفتن سن ایجاد می شود در طول روز و به علت فعالیت های بدنی مفاصل بدن بطور مرتب در معرض ضربه قرار دارند و این ضربات مرتبا آسیب هایی را به آنها بخصوص به غضروف مفصلی وارد میکنند. بدن این آسیب ها را تا جایی که میتواند ترمیم میکند.

ادامه مطلب …