نوار عصب و عضله

نوار عصب و عضله

نوار عصب و عضله EMG – NCV :
تست نوار عصبی یک بررسی تشخیصی برای پی بردن به عملکرد های بدن است . بدن انسان یک مولد الکتریسیته است و هدف از تولید این الکتریسیته انتقال پیام ها بین مغز و دیگر اندامهاست . اعصاب این پیام ها را به صورت امواج الکتریکی منتقل می کنند. وقتی عصب کار خود را به درستی انجام نمی دهد این انتقال پیام و انتقال امواج الکتریکی دچار اختلال می شود. روش هایی وجود دارد که به وسیله آنها می توان شدت و سرعت و دیگر خصوصیات امواج الکتریکی که در طول عصب جریان دارند ثبت می شود. پزشک با مطالعه این امواج می تواند در مورد بیماری های عصب به اطلاعات مفیدی دست پیدا کند . به این تست الکترودیاگنوستیک یا نوار عصب گفته می شود و در این تست دو روش به کار برده می شود: ادامه مطلب …