فیزیوتراپی بیمارستان لاله

فیزیوتراپی چیست

فیزیوتراپی بیمارستان لاله علمی است که نه تنها در بهبود کیفیت زندگی افراد نقش دارد، بلکه می تواند از ایجاد آسیب هم پیشگیری کند. هم بخشی از سیستم توانبخشی است و هم در مراقبت های حاد نقش دارد. به علاوه در حفظ عملکرد های حرکتی، مدیریت بیماری های مزمن و… هم فعالیت می کند. برای مثال […]