Plantar-Fasciitis-1-1030x796

خار پاشنه

درد پاشنه به علل متفاوتی ایجاد میشود ولی شایعترین علت آن فاسئیت پلانتار Plantar fasciitis است. فاسئیت پلانتار بیماری بسیار شایعی است بطوریکه حدس زده میشود حدود ده درصد از افراد به نوعی در طول زندگی خود درگیر این بیماری میشوند. این بیماری بر اثر التهاب فاشیای پلانتار بوجود میاید، فاشیای پلانتار Plantar fascia یک لیگامان بلند و نازک است که درست زیر پوست کف پای شما قرار گرفته است. این لیگامان از پاشنه پا به زیر پنجه پا کشیده شده و موجب قوس کف پا میشود. یک سر این رباط به سطح زیرین استخوان پاشنه ( Calcaneous ) در محلی که به آن توبرکل پاشنه Calcaneal tubercle میگویند متصل شده و سر دیگر آن پهن شده و به بند پرگزیمال (بند پرگزیمال اولین بند انگشت است که به کف پا متصل میشود) تمامی انگشتان پا متصل میشود. برای اطلاعات بیشتر در مورد آناتومی وبیومکانیک فاشیای پلانتار به اینجا مراجعه کنید.

ادامه مطلب …

pa (2)

صافی کف پا

صافی کف پا وضعیتی است که قوس طولی پا افتادگی پیدا کرده یا صاف شده باشد. در این شرایط هنگام ایستادن، راه رفتن و هر فعالیت دیگری که مستلزم تحمل وزن باشد، کل کف پا در تماس با زمین قرار می­گیرد.