کراینال Cranial remodeling

مشخصات :

برای درمان دفورمیتی های پلاگیوسفالی، براکی سفالی و دیگر دفورمیتی هایی که استخوان جمجمه را دفورمه می‏ کند.

این وسیله برای ایجاد تقارن در استخوان جمجمه تجویز می‏ شود.

ارتوزهای کرانیال برای کودک راحت هستند و با رشد سر و سیستم عصبی کودک تداخلی ندارند.

اندیکاسیون:

کودکان بین 3 تا 18 ماه

مبتلا به انواع دفورمیتی های استخوان جمجمه مانند پلاگیوسفالی و براکی سفالی.