فلور ری اکشن آفوFloor reaction AFO

در مواردی که بیمار دارای ضعف عضلات کوادریسپس است این ارتوز میتواند به ایجاد اکستنشن زانو کمک کند و از خالی کردن آن جلوگیری نماید.

مشخصات :

این ارتوز بر روی زانو نیروی ground reaction اعمال می‏کند و به ایجاد ثبات در زانو کمک می‏کند.

در قسمت انکل میتواند همراه با مفصل سالید و یا متحرک استفاده شود.

در قسمت انکل به حرکات واروس و والگوس مقاوم است.

دارای پد ضخیم برای ایجاد حس راحتی می باشد.

دارای استرپ و هوک آسان برای راحتی در پوشیدن و درآوردن است.

با کفش بیمار تنظیم می‏شود تا فرد بتواند در خارج از محیط منزل از آن استفاده کند.

اندیکاسیون:

ضعف کوادریسپس

Crouch gait

MS

CVA

برای بیماران با ضعف شدید زانو همین طراحی میتواند همراه با مفصل زانو و شل رانی مورد استفاده قرار بگیرد.