نی بریس Hinged knee brace

مشخصات :

زانوبند با مفصل مدرج باعث اصلاح مسیر فلکشن و اکستنشن زانو در حین حرکت می شود.

دارای طراحی سبک و محکم برای جلوگیری از جابجایی از روی اندام می باشد.

تنظیم شلهای قدامی و خلفی متناسب با نوع اختلال زانو است.

این ارتوز دارای مفصل تلسکوپیک قابل تنظیم برای کنترل فلکشن و اکستنشن زانو است.

همچنین دارای پدهای ضخیم برای راحتی بیمار می باشد.

اندیکاسیون:

مناسب برای آسیب لیگامانهای ACL، PCL، MCL و LCL

جهت ایجاد ثبات قبل و بعد از جراحی

مناسب برای درمان کنسرواتیو بی ثباتی مزمن زانو

قابل دسترس با استرپ های انتخابی برای درمان متناسب با نوع آسیب (ACL و یا PCL)

کنترل دامنه حرکتی محدود یا قفل شده پس از جراحی و یا پروسه عمل زانو