ساپورت نئوپرنی مچ Neoprene Ankle Support

مشخصات :

استفاده از ساختار نئوپرنی و استرپ های اطراف در مفصل مچ پا ایجاد ثبات می‏ کند.

درحرکت inversion / eversion فوت محدودیت ایجاد می‏کند درحالیکه ممانعتی برای حرکات فلکشن و اکستنشن ایجادنمی‏ کند.

قابل تنفس و تنظیم کننده گرما بوده و رطوبت به خارج از بدن انتقال می‏ دهد.

اندیکاسیون:

پارگی و آسیب لیگامانی

Distortion انکل

بی ثباتی مزمن مفصل انکل

استفاده پس از جراحی لیگامان های پا و مچ پا