سالید ای اف اُSolid AFO

مشخصات :

این نوع AFO حرکات انکل را در هر سه صفحه کنترل می‏ کند.

دارای پدگذاری ضخیم برای افزایش راحتی ییمار است تا پذیرش ارتوز را آسان نماید.

اندیکاسیون:

بی ثباتی مدیال و لترال

پرونیشن شدید

ثبات پس از جراحی

هایپراکستنشن ضعیف زانو

ترمیم تاندون آشیل