کش CASH

CASH (Cruciform Anterior Spinal Hyperextension)

ارتوز هایپراکستنشن CASH از سیستم 3 نقطه فشار استفاده می‏کند تا پوسچر اسپاین را در حالت ایده آل نگه دارد و از فلکشن آن جلوگیری نماید. تنظیم راحت و آسان وسیله باعث افزایش راحتی بیمار می‏گردد.

مشخصات :

استفاده از ارتوز راحت و user-friendly می باشد.

پدهای استرنال و پوبیک با شکل و آناتومی مختلف بدن تطابق پیدا می‏کنند. پدهای استفاده شده سافت بوده و برای پوست مشکلی ایجاد نمی‏کنند.

در برابر آب مقاوم است.

اندیکاسیون:

شکستگی های stable در مهره های تحتانی توراسیک و لومبار

شکستگی های فشاری

استئوپروز