فیلادلفیا Philadelphia

    مشخصات :
ارتوز فیلادلفیا از دو قسمت قدامی و خلفی ساخته شده است‏که از جنس فوم ضد حساسیت می‏باشد و سپس توسط یک پنل ریجید تقویت می‏شود. این‏کلار چانه و بخش هایی از شانه را دربر میگیرد و در مقابل گلو دارای یک سوراخ بزرگ است. این کلار تداخلی با انجام x-ray، CT scan و MRI ندارد. محیط و ارتفاع گردن سایز مناسب کلار را مشخص می‏کند.
    اندیکاسیون:
اختلالات دژنراتیو
بی‏حرکتی بعد از تروما و جراحی
استنوزیز ستون فقرات
جلوگیری از حرکات فلکشن، اکستنشن و روتیشن