توپستر فور پوسترTwo poster – four poster

    مشخصات :
این ارتوز از دو قسمت قدامی و خلفی ساخته شده است. این طراحی به تهویه هوا کمک می‏کند.
پوشیدن ارتوز تداخلی با انجام x-ray ندارد.
استفاده از بریس راحت است
از جنس پلی اتیلن ساخته شده  و دارای قسمت چانه ای، سینه ای و کمری می باشد.
این ارتوز د رقسمت قدام و خلف از 2 یا 4 عدد  بار ساخته شده است که می¬تواند مطابق با آناتومی بیمار تنظیم شود.
استرپ سمی ریجید قابل تنظیم ارتوز از جابجایی آن بر روی بدن جلوگیری می‏کند.
داخل ارتوز از فوم ضد حساسیت استفاده شده است و مطابق با راحتی بیمار طراحی شده است.
    اندیکاسیون:
ایجاد محدودیت و بی‏حرکتی ستون فقرات گردنی بدون استفاده از روش های تهاجمی
استفاده پس از عمل جراحی و تروما
Jefferson’s fracture بدون آسیب لیگامان
Wedge fracture پس از تراکشن و یا occipital fracture
پس از تروما و استنوزیز ستون فقرات گردن