سواش SWASH

SWASH (Standing Walking and Sitting Hip Orthosis)

مشخصات :

SWASH اغلب برای کودکان مبتلا به فلج مغزی مورد استفاده قرار می‏گیرد. وسیله بگونه ای ساخته شده است که به کاهش تونیسیته عضلات اداکتور ران کمک می‏کند. این ارتوز در حالت ایستاده پاها در کنار یکدیگر قرار می دهد و از راه رفتن قیچی وار جلوگیری می‏کند و در حالت نشسته پاها در حالت ابداکشن قرار می‏دهد بنابراین کودک در هنگام نشستن نیاز به کمک ندارد. بدین ترتیب وسیله با ایجاد ثبات در مفصل هیپ به اصلاح راه رفتن کمک می‏کند.

اندیکاسیون:

کودکان مبتلا به فلج مغزی با اسپاسم عضلات اداکتور