البو بریس Tennis Elbow Brace

مشخصات :

ارتوز تنیس البو با ایجاد کانترفرس بر روی گروه عضلانی فلکسور و یا ا کستنسور بسته به محل آسیب در پوزیشن مدیال و یا لترال البو قرار می گیرد.

جهت کاهش درد و التهاب در گروه عضلانی متصل به آرنج از اهداف این وسیله است.

این ارتوز از جنس نئوپرن مرغوب برای جلوگیری از تعریق و راحتی پوست می باشد.

اندیکاسیون:

تنیس البو (اپی کندیلیتیس لترال)

گلف البو (اپی کندیلیتیس مدیال)