هالوکس ولگوس اسپلینت Hallux Valgus Splint

اسپلینت های روزانه و شبانه هالوکس والگوس برای افرادیکه انحراف انگشت شست پا دارند جهت جلوگیری از پیشرفت و بهبود، و همچنین کاهش درد و التهاب بر روی مفصل متاتارسوفلنژیال اول تجویز می شود.

 مشخصات :
اسپلینت روزانه هالوکس والگوس کم حجم و سبک بوده و تداخلی با راه رفتن و پوشیدن کفش بیماران ندارد.
همچنین از متریال مناسب استفاده شده تا حساسیت برای پوست نداشته باشد و به بهبود دفورمیتی و جلوگیری از پیشرفت آن کمک نماید.
اسپلینت شبانه نیز برای راحتی و مطابق با شرایط آناتومیک بیمار طراحی و ساخته می شود.
اندیکاسیون:
هالوکس والگوس