هیپ ابداکشن بریس     Hip abduction brace

مشخصات :

بریس هیپ اسپایکا دارای طراحی مدولار با مفصل مولتی آگزیال می باشد.

همچنین این ارتوز ثبات بسیار بالایی در مفصل هیپ ایجاد می‏کند.

سبک و راحت است.

محدودیت حرکتی در صفحات فرونتال، سجیتال و ترنسورس مطابق با تجویز پزشک انجام می‏شود.

اندیکاسیون:

جلوگیری و درمان دررفتگی پس از تعویض کامل مفصل هیپ

بی ثباتی مفصل هیپ