ناوپرن نی بریس Neoprene knee brace

مشخصات :

زانوبند فنردار باعث بهبود عملکرد سنسوروموتور از طریق کنترل کامپرشن بافت نرم می شود.

کاهش درد و تسهیل عملکرد مفصل زانو پس استفاده از این زانوبند اتفاق می افتد.

این ارتوز دارای متریال قابل تنفس برای جلوگیری از عرق کردن اندام می باشد.

دارای فنرهای جانبی برای ایجاد محدودیت در حرکات زانو است.

دارای استرپ های مدولار و انعطاف پذیر می باشد.

همچنین زیبایی ظاهری ارتوز به دلیل آشکار نبودن فنرهای جانبی قابل قبول می باشد.

پوشیدن و درآوردن آن راحت و ساده است.

اندیکاسیون:

مناسب برای بیماران با لاکسیتی لیگامانی ناشی از استئوآرتریت، آرتریت روماتوئید

سندروم درد پتلوفمورال

پس از تروما

بی ثباتی پس از جراحی