پی تی بی PTB

PTB (Patellar Tendon Bearing)

بریس PTB ارتوزی است که میتواند درصد نیروی اعمالی به اندام تحتانی را در حین راه رفتن به میزان قابل تنظیمی کاهش دهد.

مشخصات :

دارای دو عدد شل ترموپلاستیک قدامی و خلفی است که توسط دو عدد بار آلومینیومی مدیال و لترال به قسمت فوت متصل میشود.

بریس در رنگ بندی متنوع موجود است.

دارای پدگذاری ضخیم برای راحتی اندام می باشد.

اندیکاسیون:

چارکوت فوت

Stress fracture

شکستگی جوش نخورده در انتهای تیبیا و یا استخوانهای تالوس و کالکانئوس