شورت لگ بر یس  short leg braceُ(Metal AFO)

AFO فلزی اغلب برای کسانیکه دچار نوسانات حجمی هستند و یا قبلا از آن استفاده کرده اند و به آن عادت دارند مناسب است.

مشخصات :

این ارتوز مانند دیگر انواع AFO باعث ایجاد ساپرت انکل شده و حرکات آن را کنترل می‏کند.

همچنین این ارتوز دارای استرپهای اصلاحی جهت اصلاح واروس و والگوس مچ پا می باشد.

اندیکاسیون:

Drop foot

بی ثباتی مدیو لترال

CVA

فلج اندام تحتانی در قسمت انکل و فوت